Latvijas darba devēju konfederācija

Talrunis: 37165233011

Epasts: zanda@lddk.lv

Majas lapa: www.lddk.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: Pārstāv darba devēju intereses diskusijās ar valdības, pašvaldību un arodbiedrību pārstāvjiem. Ierosina grozījumus likumos, MK noteikumos, lai novērstu administratīvās barjeras un šķēršļus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai. Organizē sanāksmes ar uzņēmumu un nozaru ekspertiem, uzaicinot atbildīgo valsts institūciju pārstāvjus, lai panāktu normatīvo aktu vai politikas plānošanas dokumentu atbilstību darba devēju interesēm. Nodrošina darba devēju un nozares uzņēmumu interešu ievērošanu, izstrādājot likumus un citus normatīvos aktus.

Kontaktpersona: Zanda Lamba