Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jēkabpils reģionālā nodaļa

Talrunis: 37128336397

Epasts: jekabpils@chamber.lv

Majas lapa: www.chamber.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: LTRK organizē tirdzniecības misijas un izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs, organizē Latvijas uzņēmēju dalību dažādos biznesa forumos. Uzņēmēji LTRK var iegūt informāciju par biznesa iespējām. Pieejamas ārvalstu biznesa iespēju datu bāzes. Piedāvā apgūt uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek rīkoti semināri par uzņēmējiem aktuālām tēmām. Pakalpojumus sniedz LTRK šķīrējtiesa, izsniedz preču izcelsmes sertifikātus, ATA Karnetes, noformē citus ārējās tirdzniecības dokumentus.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Žanna Ivanova