Lauku partnerība "Sēlija"

Talrunis: 37165236604

Epasts: sk_medvecka@inbox.lv

Majas lapa: www.partneribaselija.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: Veicina lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā; Atbalsta lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Kontaktpersona: Skaidrīte Medbvecka