Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs, biedrība

Talrunis: 37167542184

Epasts: lebic@lebic.lv

Majas lapa: www.lebic.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: Atbalsta jauno inovatīvo produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā, sadarboties ar zinātniekiem, nozaru ekspertiem, sabiedriskajām organizācijām, pētniecības institūcijām, uzņēmumiem un investoriem; Sekmē nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu un jauniešu inženiertehnisko apmācību; Sekmē zinātnieku un ideju autoru tiesību ievērošanu inovāciju un izstrādāto tehnoloģiju ieviešanā atbilstoši Latvijas likumdošanai; Dalība starptautiskajos projektos.

Kontaktpersona: direktors Jānis Smilga