Bauskas rajona lauku partnerība

Talrunis: 37163925154

Epasts: jolanta.lauva@inbox.lv

Majas lapa: www.bauskaspartneriba.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: Veicina Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; Sekmē pilsoniskās sabiedrības veidošanos, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.

Kontaktpersona: Jolanta Lauva