Aizkraukles lauku partnerība

Talrunis: 37129487108

Epasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Majas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: Veicina vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai, attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajonā.

Kontaktpersona: Alda Paura