Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs

Talrunis: 37165133902

Epasts: anita.ostrovska@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv

Majas lapa: www.aizkraukle.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Zemgale

Apraksts: Piedāvā pieaugušo izglītības programmas, kursi, semināri.

Kontaktpersona: direktore Anita Ostroska