Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs, Jēkabpils nodaļa

Talrunis: 37165207419

Epasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv

Majas lapa: www.esfondi.zemgale.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Zemgale

Apraksts: Sniedz konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā, sagatavo atbildes uz klienta jautājumiem par ES fondiem;, organizē seminārus un tikšanās ar speciālistiem, interneta vietnē publicē aktuālo informāciju par ES fondiem, nodrošina publicitāti par apstiprinātajiem un ieviestajiem projektiem, informē par atklātajiem projektu konkursiem.

Kontaktpersona: N.Gerasimova