Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs, uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Talrunis: 37163082101

Epasts: sarmite.viksna@pic.jelgava.lv

Majas lapa: www.jrpic.lv

Statuss: Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Zemgale

Apraksts: JR PIC ir pašvaldības izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt katram iedzīvotājam Jelgavā un reģionā mūžizglītības piedāvājumu, kā arī sekmēt esošās uzņēmējdarbības tālāku attīstību un darba tirgus pieprasījumam atbilstoša darbaspēka sagatavošanu pilsētā un reģionā. Uzņēmējdarbības atbalsta līnijas galvenie virzieni ir: Atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei, Mentoringa atbalsta pasākumi; Atbalsts inovāciju ieviešanai uzņēmējdarbībā; Atbalsts darbaspēka kvalitātes paaugstināšanai, u.c. aktivitātes

Kontaktpersona: direktore Sarmīte Vīksna