LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs

Talrunis: 371 6 30 05671

Epasts: Sandra.Muizniece@llu.lv

Majas lapa: www.inovacijas.llu.lv

Statuss: Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Zemgale

Apraksts: LLU Intelektuālā īpašuma apzināšana un komercializācijas veicināšana. Uzņēmēju pieprasījumu apzināšana pēc pētniecības rezultātiem gan Zemgales reģionā, gan arī visā Latvijā, kā arī LLU iespējas sniegt pētniecības un produktu attīstības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām. Komerciāli pielietojamu LLU pētījumu iespēju piedāvāšana uzņēmumiem, valsts un sabiedriskajām organizācijām un citus pētniecības un zinātniskās kompetences intensīvus pakalpojumus. Informācijas nodrošināšana zinātnieku un uzņēmumu sadarbības veicināšanai, kas sekmēs privātā sektora finansējuma pieplūdumu pētnieciskajiem darbiem. Informācija par sadarbības iespējām ar LLU zinātniekiem, pēc struktūrvienībām, pēc ekspertiem. Iespējams saņemt LLU zinātnieku un pētnieku konsultācijas, veikt pasūtījuma pētījumus. Organizējam tikšanās, seminārus, diskusijas ar LLU pētniekiem un zinātniekiem.

Kontaktpersona: Sandra Muižniece Brasava