Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra(ZREA)

Talrunis: 37163080205

Epasts: zrea@zrea.lv

Majas lapa: www.zrea.lv

Statuss: Attīstības Aģentūras

Regions: Zemgale

Apraksts: Aģentūras uzdevumi: Sniegt konsultatīvos pakalpojumus enerģētikas jomā; Izstrādāt un uzturēt enerģētikas datu bāzi; Veikt reģiona un pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi enerģētikas nozarē un koordinēt to ieviešanu; Piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai; Veicināt sadarbību enerģētikas jomā ar juridiskām un fiziskām personām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī; Piedalīties tiesību aktu, politikas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrādē.

Kontaktpersona: n/d