Zemgales Plānošanas reģions (ZPR)

Talrunis: 37 163 027 549

Epasts: Dace.Vilmane@zpr.gov.lv

Majas lapa: www.zemgale.lv

Statuss: Attīstības Aģentūras

Regions: Zemgale

Apraksts: ZPR savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. ZPR papildus iniciatīvas: informācijas sniegšana par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējām, t.sk., semināru, konferenču organizēšana, konsultēšana klātienē, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana; Kultūras funkciju koordinēšana Zemgales plānošanas reģionā; Dažādu fondu finansētu projektu sagatavošana un ieviešana, u.c. aktivitātes

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Vilmane