LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts"

Talrunis: 37165197512

Epasts: szc@inbox.lv

Majas lapa: www.zzi.lv

Statuss: Institūti

Regions: Zemgale

Apraksts: Veic zinātniskās pētniecības un izglītošanas darbus lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju jomā, veicina to rezultātu praktisku izmantošanu, piedalās valsts intelektuālā potenciāla nostiprināšanā, attīstot inženierzinātnes, sagatavojot jaunus zinātniekus, iekļaujoties valsts vai starptautisku programmu un projektu izpildē. Institūta personāls piedalās valsts lauksaimniecības tehniskās politikas veidošanā, prognozē lauksaimniecības tehnikas un mehanizēto tehnoloģiju attīstības virzienus un resursu vajadzību, kā arī piedalās LLU studiju programmu sagatavošanā un realizēšanā, veicina pētījumu rezultātu izmantošanu augstskolas studiju procesā, lauksaimniecības uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Kontaktpersona: direktors, vadošais pētnieks, Dr.agr. Aldis Jansons