LLU aģentūrā "Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts"

Talrunis: 37163025517

Epasts: n/d

Majas lapa: n/d

Statuss: Institūti

Regions: Zemgale

Apraksts: Veic fundamentālus un lietišķus pētījumus ūdenssaimniecībā, hidraulikā, ekoloģijā un vides zinātnēs. Institūta galvenie zinātniskie virzieni - meliorējamo augšņu un teritoriju mitruma regulēšana, ūdenssaimniecība, hidroloģija un ūdens resursu izmantošana, hidrotehniskā būvniecība un būvkonstrukcijas.

Kontaktpersona: Direktors un Zinātniskās padomes priekšsēdētājs: Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters