Latvijas Valsts Augļkopības institūts

Talrunis: 37163722294

Epasts: lvai@lvai.lv

Majas lapa: www.lvai.lv

Statuss: Institūti

Regions: Zemgale

Apraksts: Zinātniskā darbība augļkopības un veselīgas pārtikas jomā, nodrošinot ekspertīzi augļkopības un pārtikas nozaru attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai, kā arī veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību. Latvijas augļu koku, ogulāju un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzība un to ilgtspējīga izmantošana. Sadarbība ar Latvijas lauksaimniecības nozares interešu grupām un atsevišķiem uzņēmumiem augļkopības un veselīgas pārtikas ražošanas jomās. Baltijas valstu augļu koku un ogulāju šķirņu atšķirības, viendabības un stabilitātes (AVS) pārbaude.

Kontaktpersona: direktore Edīte Kaufmane