Meža un koksnes pētniecības institūts

Talrunis: 371 29242363

Epasts: andrejs.domkins@e-koks.lv

Majas lapa: www.e-koks.lv

Statuss: Institūti

Regions: Zemgale

Apraksts: Pētnieciskie un attīstības projekti, pakalpojumi testēšanas un pielietojamo pētījumu jomā, tālākizglītības pasākumi un atbalsts profesionālās izglītības pilnveidošanai.

Kontaktpersona: Andrejs Domkins.