Rīgas Reģiona biznesa attīstības inkubators

Talrunis: 37167315457

Epasts: info@rrbai.lv

Majas lapa: www.rrbai.lv

Statuss: Biznesa Inkubatori

Regions: Rīga

Apraksts: BI (Rīgas reģions: Tukums, Ogre, Limbaži) sekmē jaunu komercializējamu ideju un uzņēmumu rašanos un attīstīšanos biznesa inkubatorā, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem uz atvieglotiem nosacījumiem kvalitatīvu infrastruktūru un biroja pakalpojumus, konsultācijas biznesa attīstības, finansēšanas un organizēšanas jautājumos, tehnaloģiskas konsultācijas ar jauna produkta attīstību saistītos jautājumos, IT pakalpojumus, kā arī veicina starptaustisko sadarbību.

Kontaktpersona: projektu vadītāja Elīna Stipniece, projektu vadītāja Dace Leveika