Rīgas Plānošanas reģions

Talrunis: 37167226430

Epasts: rpr@rpr.gov.lv

Majas lapa: www.rpr.gov.lv

Statuss: Attīstības Aģentūras

Regions: Rīga

Apraksts: Rīgas plānošanas reģions (RPR) savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. RPR misija ir paaugstināt reģiona konkurētspēju un sekmēt sociāli ekonomisko izaugsmi Baltijas jūras reģionā ar mērķi īstenot reģiona attīstības plānošanas politiku, veicināt uzņēmējdarbības attīstību un īstenot starptautisko un vietējo investīciju piesaisti.

Kontaktpersona: n/d