Hipotēku banka

Talrunis: 37167774467

Epasts: 80000100@hipo.lv

Majas lapa: www.hipo.lv, www.altum.lv

Statuss: Finansu institūcijas

Regions: Rīga

Apraksts: Hipotēku bankas misija ir: sadarbībā ar klientiem palīdzēt viņiem realizēt viņu idejas un sapņus, celt klientu un bankas darbinieku labklājību, kopīgi dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. ALTUM ir valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka) struktūrvienība, kas kreditē uzņēmējus un sniedz cita veida atbalstu valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmu ietvaros.ALTUM Izsniedz paaugstināta riska aizdevumus dzīvotspējīgiem un perspektīviem projektiem, kurus komercbankas nefinansē nepietiekama ķīlas nodrošinājuma un citu projekta risku dēļ

Kontaktpersona: n/d