Latvijas Garantiju aģentūra

Talrunis: 37167216081

Epasts: lga@lga.lv

Majas lapa: www.lga.lv

Statuss: Finansu institūcijas

Regions: Rīga

Apraksts: SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija. Kopš 2003.gada LGA īsteno tos tautsaimniecības politikā definētos uzdevumus komersantu atbalsta sektorā, kuri palīdz uzņēmējiem piesaistīt jaunas investīcijas savas darbības paplašināšanai. LGA nodrošina mehānismu, kā komersanti var saņemt reālu finansu atbalstu inovatīvu biznesa ideju realizācijai, saņemot garantiju kredīta vai līzinga saņemšanai Latvijas komercbankās.LGA mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam situācijās, kad paša nodrošinājums nav pietiekošs finansējuma piesaistei nepieciešamajā apjomā.

Kontaktpersona: n/d