Latvijas Riska kapitāla asociācija

Talrunis: n/d

Epasts: info@lvca.lv

Majas lapa: www.lvca.lv

Statuss: Finansu institūcijas

Regions: Rīga

Apraksts: LVCA ir izvirzīti šādi uzdevumi: informēt uzņēmējus un sabiedrību par riska kapitāla finansēšanas iespējām;veicināt asociācijas biedru viedokļu un pieredzes apmaiņu, pārstāvēt biedru uzskatus un intereses pārrunās ar valsts institūcijām, organizēt un nodrošināt sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu riska kapitāla asociācijām.Šobrīd asociācija apvieno 17 organizācijas - lielāko daļu riska kapitāla nozares dalībnieku Latvijā.

Kontaktpersona: n/d