Zaļās gaismas investīcijas (ZGI)

Talrunis: 37167212324

Epasts: zgi@zgi.lv

Majas lapa: www.zgi.lv

Statuss: Finansu institūcijas

Regions: Rīga

Apraksts: SIA "Zaļās gaismas investīcijas" ir fondu vadības kompānija, kas darbojas valsts atbalsta programmas "Riska kapitāla finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem" ietvaros un pārvalda riska kapitāla fondu "ZGI fonds". Fonds tika izveidots, lai atbalstītu Latvijas uzņēmējus, kuriem pietrūka pašu lîdzekļi biznesa uzsākšanai un attīstībai. Fonda kopējais apjoms sastāda 4,9 milj. LVL, kas papildinājumā ar bankas finansējumu deva iespēju finansēt investīciju projektus par kopsummu līdz pat 20 miljoniem latu. Fonds pārstāv dažādus investorus, kuru vidū ir arī Latvijas Valsts, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, SEB grupa, pensiju fondi un citi investori.

Kontaktpersona: n/d