Rīgas Reģiona attīstības aģentūra

Talrunis: 37167830800

Epasts: office@rigaregion.lv

Majas lapa: www.rigaregion.alt.lv

Statuss: Attīstības Aģentūras

Regions: Rīga

Apraksts: NRRAA misija ir paaugstināt Rīgas reģiona konkurētspēju un sekmēt sociāli ekonomisko izaugsmi Baltijas jūras reģionā ar mērķi īstenot Rīgas plānošanas reģiona noteikto reģiona attīstības plānošanas un investīciju politiku, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un īstenot starptautisko un vietējo investīciju piesaistīšanu Rīgas reģionam un to aizsadzību, kā arī sekmēt sabiedriskā un privātā sektora un citu struktūru sadarbību

Kontaktpersona: n/d