Latvijas Universitātes Inovāciju centrs

Talrunis: 37167034414

Epasts: matiss.neimanis@lu.lv

Majas lapa: www.lu.lv

Statuss: Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Rīga

Apraksts: LU Inovāciju Centra vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas Universitātes kā inovāciju partnera iesaisti zināšanu ekonomikas attīstībā Latvijā, nodrošinot sadarbības iespējas starp LU pētniekiem un uzņēmumiem, gan zināšanu, tehnoloģiju un pētniecības kompetenču pielietošanai, gan atsevišķu pētniecisko rezultātu komercializācijai.Inovāciju centra darbība tiek iedalīta 4 stratēģiskos posmos: inovāciju veicinošas vides sagatavošana un uzturēšana; Mārketings;Inovatīvu ideju rosināšana un identificēšana;Ideju komercializācija.

Kontaktpersona: vadītājs Matīss Neimanis