RSU Medicīnas un aparātbūves inovāciju centrs

Talrunis: 37167542184

Epasts: evita.romanovska@rsu.lv

Majas lapa: www.rsu.lv/medicinas-aparatbuves-inovaciju-centrs

Statuss: Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Rīga

Apraksts: RSU Medicīnas aparātbūves inovāciju centrs kā inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta struktūra piedāvā jaunajiem uzņēmējiem veidot savu uzņēmumu inovāciju centra paspārnē un piedāvā sekojošus pakalpojumu: Infrastruktūras pakalpojumi; Konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos; Konsultācijas ar jaunu produktu tehnoloģisko procesu attīstību saistītos jautājumos.

Kontaktpersona: vadītāja Evita Romanovska