RSU Zinātnes departaments Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Talrunis: 37167409151

Epasts: linda.gabrusenoka@rsu.lv

Majas lapa: tpk.rsu.lv

Statuss: Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Rīga

Apraksts: TPK mērķis ir sistemātiski apzināt RSU un tās institūtu esošo un nepieciešamo pētniecības kompetenci, mērķtiecīgi to attīstīt un veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un pētniecības rezultātu komercializāciju. TKP pakalpojumi: nacionālo patentu pieteikumu sagatavošana un reģistrēšana,starptautisko patentu pieteikumu sagatavošana un reģistrēšana,preču zīmju pieteikumu sagatavošana un reģistrēšana,dizaina paraugu pieteikumu sagatavošana un reģistrēšana.zinātnisko izstrādņu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana, pasūtījumu pētījumu un pētniecisko pakalpojumu sniegšanas organizēšana, uzņēmēju un zinātnieku sadarbības semināru, un kontaktbiržu organizēšana,dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās u.c.,

Kontaktpersona: vadītāja Linda Gabrusenoka