RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

Talrunis: 37167089137

Epasts: laila.elina@rtu.lv

Majas lapa: www.rtu.lv

Statuss: Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Rīga

Apraksts: Galvenie Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbības virzieni: Tehnoloģiju pārneses procesu nodrošināšana;Intelektuālā potenciāla apzināšana un izvērtēšana;Zinātnisko kompetenču un pētniecības datu bāzes uzturēšana;Zinātnes popularizācijas pasākumu organizēšana un marketinga aktivitātes;Zinātnes komunikācijas veicināšana un nodrošināšana;Sadarbības partneru meklēšana;Lokālā un starptautiskā sadarbības tīkla veidošana;Konferenču un semināru organizēšana;Konsultāciju sniegšana.

Kontaktpersona: vadītāja Laila Eliņa