Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Talrunis: 37167808200

Epasts: bmc@biomed.lu.lv

Majas lapa: bmc.biomed.lu.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: BMC ir vadošā Latvijas pētniecības iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā, kurā ir sakoncentrēta lielākā daļa gan tehniskā, gan intelektuālā potenciāla šajā zinātnes nozarē. BMC funkcijas: veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus molekulārajā bioloģijā, ģenētikā, bioķīmijā, biomedicīnā, biotehnoloģijā un citās dabaszinātņu nozarēs, radīt un izpētīt jaunas bioloģiski aktīvas vielas un diagnostikas līdzekļus, kā arī izstrādāt to iegūšanas tehnoloģijas, veikt cilvēka genoma pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu medicīnā u.c. aktivitātes. BMC paspārnē darbojas divi mazie uzņēmumi: SIA Genera sniedz pakalpojumus ģenētiskajā testēšanā un SIA ASLA Biotech sniedz plaša profila biotehnoloģiskos pakalpojumus galvenokārt zinātniskajām institūcijām ārvalstīs.

Kontaktpersona: n/d