Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Talrunis: 37167014801

Epasts: sinta@osi.lv

Majas lapa: www.osi.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Latvijas OSI veic pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. OSI pakalpojumi : Zāļu vielu konstruēšana un organiskā sintēze; Farmakoloģiskie un bioloģiskie pētījumi; Klīniskie pētījumi; Jaunas organiskās sintēzes tehnoloģiju pielietojumi; Analītiskais nodrošinājums.

Kontaktpersona: n/d