Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Talrunis: 37167553063

Epasts: koks@edi.lv

Majas lapa: www.kki.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētpsējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.Galvenie pētījumu virzieni: Latvijas koku sugu koksnes struktūra un īpašības atkarībā no augšanas apstākļiem un vides ietekmes ; tehnoloģijas vērtīgu šķiedru produktu ieguvei dziļās pārstrādes procesos no vietējo sugu koksnes; koksnes un papīra bioloģiskā noārdīšanās, vēsturiskā mantojuma izpēte un saglabāšanas metožu izstrāde. Tiek izstrādātas un optimizētas inovatīvas tehnoloģijas tautsaimniecībā izmantojamu produktu ieguvei no koksnes, tās apstrādes un pārstrādes atlikumiem un celulozes,

Kontaktpersona: n/d