Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Talrunis: 37167814322

Epasts: info@viaa.gov.lv

Majas lapa: www.viaa.gov.lv

Statuss: Attīstības Aģentūras

Regions: Rīga

Apraksts: VIAA ir kļuvusi par vienas pieturas aģentūru Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu, ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības, zinātnes, pētniecības, mūžizglītības un karjeras atbalsta politikas jomā, piedāvājot plašu informācijas un konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām, ko sniedz Latvija un Eiropa.

Kontaktpersona: n/d