Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Talrunis: 37167942555

Epasts: inst@silava.lv

Majas lapa: www.silava.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: LVMI "Silava" ir viens no galvenajiem mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu centriem Latvijā. Pētījumu virzieni: Meža ekoloģija un mežkopība; Meža selekcija; Ģenētisko resursu centrs; Meža atjaunošana un ieaudzēšana; Meža fitopatoloģija un mikoloģija; Meža entomoloģija; Meža darbi un meža enerģētika; Medniecība un faunas menedžments; Meža izejvielu pārstrāde; Meža statistiskā inventarizācija.

Kontaktpersona: n/d