LU Astronomijas institūts

Talrunis: 37167552348

Epasts: astra@latnet.lv

Majas lapa: www.astr.lu.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Zvaigžņu vēlo evolūcijas stadiju spektrālie un fotometriskie pētījumi izdalītos debess apgabalos;starpzvaigžņu vides pētījumi; Saules sistēmas mazo objektu pētījumi;augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana; datu bāzes izveide no Šmita teleskopa astroplašu digitalizācijas rezultātiem un iegūto datu analīze; oglekļa zvaigžņu kataloga datu precizēšana un papildināšana.

Kontaktpersona: n/d