LU Cietvielu fizikas institūts

Talrunis: 37167187816

Epasts: ISSP@cfi.lu.lv

Majas lapa: www.cfi.lu.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Elektronisko un jonu procesu pētījumi platzonas materiālos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi; Neorganisko materiālu - monokristālu, keramikas stiklu un to plāno kārtiņu, kā arī nanostrukturētu virsmu izstrāde optikai, elektronikai un enerģētikai; Funkcionālu organisko molekulu un polimēru struktūru izpēte fotonikai un organiskai elektronikai; Zinātnisko instrumentu un analītisko aparātu, sensoru izstrāde un ražošana vides monitoringam; Redzes zinātne, jaunu tehnoloģiju psiho-fizikālo pētījumu un redzes aprūpes tehnoloģiju attīstīšana.

Kontaktpersona: n/d