LU Fizikas institūts

Talrunis: 37167944700

Epasts: fizinst@sal.lv

Majas lapa: www.ipul.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Veic fundamentālus un lietišķus pētījumus šādos fizikas virzienos:hidromehānika un magnētiskā hidrodinamika (MHD), siltuma un masas pārnese, magnētisko parādību fizika, tehniskā fizika; Izmanto pētījumu rezultātus inženiertehniskām izstrādnēm Latvijas tautsaimniecībai, kā arī starptautisku projektu un līgumu izpildei; Piedalās LU studiju programmu realizēšanā, īstenojot studiju un zinātniskā darba vienotību

Kontaktpersona: n/d