LU Ķīmiskās fizikas institūts institūts

Talrunis: 37167033875

Epasts: donats.erts@lu.lv

Majas lapa: www.kfi.lu.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Galvenie pētijumu virzieni: Nanovadu un to arhitektrūru struktūra, vadāmība, mehāniskās īpašības. Nanoiekārtas.Molekulu, klāsteru un cietvielu kvantu ķīmiskais apraksts. Iekārtu attīstīšana nanomijiedarbību pētīšanai; Radiācijas procesi cietvielās. Materiālu stabilitāte apstarojot. Magnētisko lauku ietekme.u.c..

Kontaktpersona: n/d