LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Talrunis: 37167034885

Epasts: lumbi@lanet.lv

Majas lapa: www.lu.lv/mbi

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Galvenie pētījumu virzieni: Mikroorganismu fizioloģija, citoloģija, bioķīmija, bioenerģētika; Mikrobiālās biosintēzes un vielu konversijas biotehnoloģija, bioinženierija, atjaunojamā enerģija, biodegviela; Mikrobioloģiskie procesi un preparāti lauksaimniecībā, kompostēšana, vides biotehnoloģija; Pārtikas zinātne.

Kontaktpersona: n/d