LU Polimēru mehānikas institūts

Talrunis: 37167552348

Epasts: polmech@pmi.lv

Majas lapa: www.pmi.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Galvenie pētījumu virzieni:Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi; Kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija; Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām; Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes metodes.

Kontaktpersona: n/d