RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

Talrunis: 37167944711

Epasts: nki@nki.lv

Majas lapa: www.nki.lv

Statuss: Institūti

Regions: Rīga

Apraksts: Veic fundamentālus un lietišķus pētījumus ķīmijas (neorganiskās, analītiskās un fizikālās ķīmijas apakšnozarēs), ķīmijas inženierzinātņu (ķīmijas tehnoloģijas) nozarēs un materiālzinātnēs.Nodrošina studijas maģistra grāda iegūšanai. Piedalās RTU (arī citu augstskolu) bakalauru studiju programmās, īstenojot studiju un zinātniskā darba vienotību. Veic zinātnisko kadru sagatavošanu, nodrošinot doktorantu studijas, kā arī augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošanu. Veicina augstskolu mācību spēku zinātniskās kvalifikācijas celšanu.

Kontaktpersona: n/d