Ādažu novada domes attīstības un informācijas nodaļa

Talrunis: 37167895700

Epasts: kristine.zukovska@adazi.lv

Majas lapa: www.adazi.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Galvenie uzdevumi: veicināt Ādažu novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, atbilstoši ilgtermiņa attīstības prioritātēm un attīstības plāniem, nodrošināt investīciju piesaisti Ādažu novada attīstības projektu īstenošanai, veicināt informācijas apmaiņu starp Ādažu novada domes struktūrvienībām un izpildinstitūcijām, kā arī sabiedrību u.c. aktivitātes.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Kristīne Žukovska