Carnikavas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa

Talrunis: 37167993388

Epasts: edgars.pudzis@carnikava.lv

Majas lapa: www.carnikava.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Galvenie uzdevumi: veicināt Carnikavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, atbilstoši ilgtermiņa attīstības prioritātēm un attīstības plāniem, nodrošināt investīciju piesaisti Carnikavas novada attīstības projektu īstenošanai, veicināt informācijas apmaiņu starp Carnikavas novada domes struktūrvienībām un izpildinstitūcijām, kā arī sabiedrību u.c. aktivitātes.

Kontaktpersona: nodaļas vadītājs Edgars Pudzis