Ķekavas novada pašvaldība/ attīstības daļa

Talrunis: 37167847157

Epasts: astrida.vitola@kekava.lv

Majas lapa: www.kekava.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Attīstības daļas mērķis ir sniegt priekšlikumus pašvaldības attīstības jautājumos, izstrādāt pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības programmas, sagatavot, realizēt un koordinēt vietējos un starptautiskos projektus.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Astrīda Vītola