Ogres novada domes Attīstības nodaļa

Talrunis: 37165022171

Epasts: jana.briede@ogresnovads.lv

Majas lapa: www.ogre.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Attīstības daļas mērķis ir sniegt priekšlikumus pašvaldības attīstības jautājumos, izstrādāt pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības programmas, sagatavot, realizēt un koordinēt vietējos un starptautiskos projektus.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Jana Briede