Olaines novada domes Attīstības daļa

Talrunis: 37167895700

Epasts: olainep@apollo.lv

Majas lapa: www.olaine.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Attīstības daļas mērķis ir sniegt priekšlikumus pašvaldības attīstības jautājumos, izstrādāt pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības programmas, sagatavot, realizēt un koordinēt vietējos un starptautiskos projektus.

Kontaktpersona: Pārvaldes vadītāja Aija Rituma