Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Talrunis: 37167105800

Epasts: pad@riga.lv

Majas lapa: www.rdpad.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde būvniecības uzraudzības teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē. Darbības galvenais mērķis - nodrošināt pilsētas attīstības procesu tiesiskumu un efektīvu pārvaldību Rīgā, nodrošinot stabilu pilsētas attīstību. Veicināt investīciju piesaisti Rīgai.

Kontaktpersona: ekonomikas pārvalde Guntars Ruskuls