Tukuma novada domes Attīstības departaments

Talrunis: 37163122231

Epasts: anita.selunda@tukums.lv

Majas lapa: www.tukums.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Attīstības departamenta mērķis ir sniegt priekšlikumus pašvaldības attīstības jautājumos, izstrādāt pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības programmas, sagatavot, realizēt un koordinēt vietējos un starptautiskos projektus.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Anita Selunda