Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Talrunis: 37167016201

Epasts: ligita.davidova@mfa.gov.lv

Majas lapa: www.mfa.gov.lv

Statuss: Valsts Pārvalde

Regions: Rīga

Apraksts: Kā viena no ārlietu dienesta darbības prioritātēm ir izvirzīta Latvijas ārējo ekonomisko interešu realizācija. Ārlietu dienests to realizē, izmantojot Centrālā aparāta struktūrvienības Rīgā, kā arī 45 Latvija diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs un Goda konsulu tīklu.

Kontaktpersona: Ārējo ekonomisko sakaru vecināšanas nodaļas vadītāja Ligita Davidova