CONNECT Latvia

Talrunis: 37167089178

Epasts: elmars_b@connectlatvia.lv

Majas lapa: www.connectlatvia.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: CONNECT mērķis ir veicināt jaunu un inovatīvu uzņēmumu veidošanu un attīstību, kā arī atbalstīt inovatīvu projektu komercializāciju, tādējādi sekmējot jaunu un labi apmaksātu darba vietu rašanos zināšanu ietilpīgās nozarēs. CONNECT misija ir piedalīties inovatīvas vides radīšanā un uzturēšanā Latvijā. CONNECT Latvija ir biedrība, kas savieno uzņēmējus ar izgudrotājiem un investoriem, lai izveidotu un attīstītu jaunus un inovatīvus uzņēmumus Latvijā.

Kontaktpersona: vadītājs Elmārs Baltiņš