Latvijas Republikas Ekonimikas ministrija

Talrunis: 37167013101

Epasts: pasts@em.gov.lv

Majas lapa: www.em.gov.lv

Statuss: Valsts Pārvalde

Regions: Rīga

Apraksts: Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, būvniecības un mājokļu politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

Kontaktpersona: n/d