Latvijas Republikas Patentu valde

Talrunis: 37167099600

Epasts: guntis.ramans@lrpv.gov.lv

Majas lapa: www.lrpv.lv

Statuss: Valsts Pārvalde

Regions: Rīga

Apraksts: Patentu valde pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskajai aizsardzībai; veic izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzi, izsniedz tos aizsargājošos patentus un apliecības, kārto attiecīgos valsts reģistrus.Patentu valde savas kompetences ietvaros izstrādā noteikumus, priekšrakstus, izskaidrojumus. Konsultē juridiskās un fiziskās personas, atest patentpilnvarotos, izdod savu oficiālo izdevumu "Patenti un preču zīmes", normatīvos un metodiskos materiālus.

Kontaktpersona: Patentu valdes direktora vietnieks rūpnieciskā īpašuma jautājumos: G.Ramāns